^Návrat
  
  
  

Tak toto je naša OBLÁČIKOVÁ TRIEDA a v nej my

"malé obláčiky".tr. 4 46908881 10215253314758902 1129293231654174720 n

"Hmyz v prírode"

Pomaly nám začína leto. V prírode možno pozorovať rôzne kvety, rozkvitnuté stromy, či zrejúce plody. Osobitnú časť prírody tvorí hmyz, ktorému sme sa venovali tento týždeň. Téma hmyz nás zaujala, spoznali sme rôzne druhy hmyzu, aký druh potravy konzumujú, ich rôzne odlišnosti a podobné znaky. Na pobyte vonku sme hmyz pozorovali voľným okom - najmä mravce, rôzne chrobáčiky ako sa pohybujú, v triede sme pozorovali roháče pomocou lupy. Otláčaním rúk sme vytvorili krásne lienky a vyskúšali sme si maľovanie na servítky, a pomocou štipcov sme vytvorili krásnych motýľov.

Veď posúďte sami ... :)20190528 094808 zmensena20190528 095137 zmensena20190528 095157 zmensena20190528 095255 zmensena20190528 095348 zmensena20190528 095447 zmensena20190529 093643 zmensena20190529 093652 zmensena20190529 094029 zmensena20190529 095014 zmensena20190529 095614 zmensena20190529 100110 zmensena20190529 101306 zmensena20190529 102630 zmensena20190529 102638 zmensena20190530 080907 zmensena20190530 080925 zmensena20190530 081333 zmensena20190530 081920 zmensena20190530 093234 zmensena20190530 093935 zmensena20190530 101832 zmensena20190530 101855 zmensena20190530 101907 zmensena

Čím chcem byť?

Tento týždeň sa detičky z obláčikovej triedy venovali téme POVOLANIA. Rozprávali sa, čím by sa chceli v budúcnosti stať, aké povolania poznajú, aké profesie robia ich maminky a ockovia. Podozvedali sa zaujímavé veci, robili zaujímavé aktivity, v ktorých si mohli vyskúšať rôzne práce... poďte sa pozieť :)20190514 074803 zmensena20190514 075944 zmensena20190514 080418 zmensena20190514 080830 zmensena

Podľa obrázkov priraďovali pomôcky ku profesiám, menovali rôzne profesie, priraďovali náradie a náčinie k daným obrázkom...20190514 092836 zmensena

Najviac sa nám zapáčila práca hasičov, tak sme si nejakých vyrobili... :) Nezabudli sme ani SOS číslo, keď chceme hasičov zavolať...20190514 095348 zmensena20190514 095355 zmensena20190514 095402 zmensena20190514 100113 zmensena20190515 093256 zmensena

Dievčatá sa zahrali na pani kozmetičky a spravili nádhernú manikúru, lakovali nechty na vyrobených rukách ...20190515 093323 zmensena20190515 094043 zmensena

Chlapci sa zahrali na čašníkov a pripravili nám kávu s kockovým cukrom podľa čísel ... :)20190515 093837 zmensena20190515 094449 zmensena20190515 095107 zmensenaKým chlapci sa zahrali na maliarov a vyskúšali si netradičnú techniku batikovania pomocou slamky, dievčatá si vyskúšali prácu kuchárok a chlapcom pripravili sladkú odmenu :)20190516 093521 zmensena20190516 094527 zmensena20190516 094544 zmensena20190516 094750 zmensena20190516 095117 zmensena20190516 095758 zmensena20190517 071625 zmensenaUSER SCOPED TEMP DATA MSGR PHOTO FOR UPLOAD 1557897281185.jpg 1557897282874Šikovní... čo poviete ? :)
20190516 093521 zmensena

"Cestujeme po modrej planéte"

Tento týždeň sme sa venovali téme "Cestujeme po modrej planéte". Deti z obláčikovej triedy poznávali, rozlišovali a menovali dopravné prostriedky, určovali špeciálne dopravné prostriedky, dodržiavali základne právidlá cestnej premávky, pravidiel správania sa v úlohe cestujúceho, či pravidlá semaforu. Rozpoznávali symboly Slovenskej republiky, kreslili bratislavský hrad, z papiera skladali raketu, s autami maľovali abstraktné maľby, súťažili, spievali, hrali pohybovú hru " Ide vláčik šišiši..."20190429 094303 zmensena20190429 094309 zmensena20190429 094324 zmensena20190429 094417 zmensena20190429 094907 zmensena20190429 095129 zmensena20190502 080039 zmensena20190502 080125 zmensena20190502 081619 zmensena20190502 082644 zmensena20190502 083042 zmensena20190502 083310 zmensena20190502 084008 zmensena20190502 084158 zmensena20190502 084302 zmensena20190502 084853 zmensena20190502 090227 zmensena20190502 090447 zmensena20190502 093247 zmensena

 

 

"Deň Zeme"

Deň 22. apríl je už tradičný ako Deň Zeme.  Tento deň je veľmi významný pre všetkých ľudí, pretože si ho pripomíname tým, ako je dôležité chrániť prírodu, a že rovnováha všetkého živého na tejto planéte je vzácna a obdivuhodná.

Detičky z našej MŠ si pripomenuli tento Deň Zeme výtvarným a pracovným stvárnením prírody, poukázali na dôležitosť  starostlivosti o našu Zem. Celá MŠ sa zapojila do úpravy nášho školského areálu a jeho besprostredného  okolia pred budovou  materskej školy. 

Cieľom  bolo rozvíjať enviromentálne  povedomie detí tvorivým a hravým spôsobom, chrániť prírodu a starať sa o ňu, a tak zveľaďovať životné prostredie. Deň  zeme  v materskej škole  bol dňom  veselej nálady, rôznych hier a pracovných aktivít.20190416 074846 zmensena20190416 080259 zmensena20190416 080555 zmensena20190417 100126 zmensena20190417 100149 zmensena20190417 100240 zmensena20190417 100315 zmensena20190417 100817 zmensena20190417 102250 zmensena20190417 104402 zmensena20190417 104423 zmensenareceived 443962443079769

Návšteva mestskej knižnice

Deti z obláčikovej a mesiačikovej triedy spoločne navštívili knižnicu. Srdečne ich privítali tety knihovníčky, ktoré im poukazovali časti knižnice, ako sa knižnica rozdeľuje podľa oddelení, nás najviac zaujalo oddelenie rozprávkových knižiek. Teta knihovníčka nám porozprávala mnoho zaujímavých informácií, poukazovala nám veľa kníh, ktoré sme všetky prelistovali, priviedla ku nám " nášho kamaráta Písmenka", s ktorým sme sa všetci zoznámili a podali ruky. Nakoniec sme sa spoločne s "Písmenkom" odfotili a poďakovali, že sme mohli stráviť príjemné doobedie ... :)20190326 095742 zmensena20190326 095817 zmensena20190326 100342 zmensena20190326 100742 zmensena20190326 100815 zmensena20190326 100821 zmensena20190326 100827 zmensena20190326 100846 zmensena20190326 100857 zmensena20190326 100909 zmensena20190326 101638 zmensena20190326 102024 zmensena20190326 102235 zmensena20190326 102257 zmensena20190326 102336 zmensena20190326 102550 zmensena

Ďakujeme tety knihovníčky, že sme mohli prísť na návštevu, bolo nám s vami supeeeer :) :)

Copyright © 2016. Ján Sabacký Rights Reserved.