^Návrat
  
  
  

Charakteristika materskej školy

 História materskej školy sa začala písať 1. marca 1977, ako spoločné zariadenie - detské jasle a materská škola /2+4/, s kapacitou 155 detí. Materská škola sa nachádza v peknom, tichom prostredí na už staršom sídlisku v centre mesta.
Z východnej strany materskú školu ohraničuje rieka Rimava, podľa ktorej sme si zvolili aj názov školského vzdelávacieho programu „Rimavienka“.

Materská škola je šesťtriedna a poskytuje celodennú výchovu a vzdelávanie,
s možnosťou poldennej dochádzky. Je otvorená pre všetky deti, ktorých rodičia o to požiadajú. Materskú školu navštevujú deti od 2 do 6 rokov, deti s odkladom povinnej školskej dochádzky / OPŠD/, s dodatočným odkladom školskej dochádzky  / DOPŠD/ nielen z obvodu materskej školy, ale aj z prímestských častí a okolitých dedín.

Do tried zaraďujeme deti spravidla rovnakého veku. V MŠ vieme vytvoriť podmienky aj pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami – s ľahším zdravotným alebo telesným postihom.

Rozľahlá školská záhrada s dostatkom zelene, preliezačiek a hojdačiek umožňuje vytvárať a realizovať vzdelávací program podporujúci zdravý psychický a fyzický vývin detí a umožňuje realizáciu rôznych špecifických aktivít.

39519389 10214569273218291 5732409312857292800 n39536039 10214569273498298 8837660716426067968 n39538717 10214569275338344 721018210341617664 n39557609 10214569274458322 2240262453491400704 n39811094 10214569273898308 3080996048211017728 n39558132 10214569274818331 6536022166662545408 n39622268 10214569275058337 342255562882285568 n

39522348 10214569129814706 3736843820667502592 n39580695 10214569128694678 6345076261508874240 n39638360 10214569129254692 599076641334886400 n39735024 10214569129494698 596750517112143872 n39536097 10214569129014686 7782399037189128192 n

 

Copyright © 2016. Ján Sabacký Rights Reserved.