^Návrat
  
  
  

Rada školy

 Rada školy pri Materskej škole Nábrežie Rimavy 447 v Hnúšti  bola ustanovená v zmysle   § 24 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zoznam členov Rady školy:

1.Ľubomíra Hroncová: predseda člen za pedagogických zamestnancov

2.KatarínaZemančíková:tajomník člen za nepedagogických  zamestnancov

3.Zuzana Dobošová: člen za rodičov

4. Mgr. Petra Kizeková: člen za rodičov

5. Mgr. Marián Petrok:člen za poslancov mestského zastupiteľstva

6. Hilda Ginisová: člen za poslancov mestského zastupiteľstva

7. Ján Ridzoň: člen za poslancov mestského zastupiteľstva

 Štatút Rady školy pdf ico

 

Copyright © 2016. Ján Sabacký Rights Reserved.