^Návrat
  
  
  

Vyšetrenie očí zadarmo 26.3.2019 ...klikni!

Vážení rodičia,

na základe pozvania spoločnosti

Únia nevidiacich Slovenska

prídu do našej materskej školy špecialisti vyšetriť - merať deťom zrak zadarmo. Prosíme Vás, by ste deti priniesli ráno do materskej školy.

Vyšetrenie detí sa uskutoční na základe podpísania informovaného súhlasu zákonného zástupcu/rodiča. Tlačivo Vám dajú učiteľky na triede.

v UTOROK- 26. 03.2019

Ako už názov prezrádza, hlavným zámerom projektu je v dlhodobom horizonte pomôcť zlepšiť zrak detí predškolského veku. Zdravé oči už v škôlke je program s celoslovenským pokrytím zameraný na preventívne merania zraku v materských školách. Skríningové merania zrakových parametrov realizujeme deťom od 3 do 6 rokov bezdotykovo autorefraktometrom, ktorý dokáže s vysokou mierou spoľahlivosti odhaliť existujúce alebo začínajúce vývinové poruchy zraku. Rodičia často nedokážu u svojich detí rozpoznať začínajúce sa zrakové problémy, nevedia o tom, že majú predispozície na rozvoj rôznych porúch zraku, ktoré časom môžu ich život výrazne negatívne ovplyvniť. Pritom práve včasné diagnostikovanie týchto porúch je pre ich korekciu či úplné vyliečenie kľúčové.

 

http://www.zdraveocivskolke.sk/

Copyright © 2016. Ján Sabacký Rights Reserved.