^Návrat
  
  
  

O nás

logo msnr

Vitajte na našej stránke: 

Materská škola Nábrežie Rimavy

 

„Výchova detí nie je v tom poučovať ľudí alebo im robiť kázeň,
ale dávať im príležitosť, aby sami premýšľali, sami porovnávali“.
(K.Čapek)

O Vaše deti sa starajú:

Riaditeľka MŠ: PaedDr. Tokárová Beata

Zástupkyňa riad.: Mgr. Hulmanová Elena

Vedúca ŠJ: Kožiaková Adriana

Učiteľky: Balážová Gabriela, Mgr. Bodolloóvá Júlia, Bc.Guzmová Janetta, Hrivnáková Iveta, Hroncová Ľubomíra, Hrušková Želmíra, Huľuková Zlata, Varechová Adriana, Mgr., Pavlovová Eva, Juhaniaková Soňa, Miková Zlatica

Upratovačky: Nosková Janka, Sliacka Oľga, Zemančíková Katarína

Kuchárky:  Kožiaková Zuzana, Funtiarová Adriana, Sabacká Danka

Copyright © 2016. Ján Sabacký Rights Reserved.